ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

 

Службеник за млади
Весна Миланова
е-пошта: vesna.milanova@mioa.gov.mk
Тел: +389 (0)72 304 384

 

Офицер за заштита на личните податоци
Весна Миланова
е-пошта: vesna.milanova@mioa.gov.mk
Тел: +389 (0)72 304 384

 

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување
Ана Михајловска
Главен инспектор
е-маил: duiukazuvac@mioa.gov.mk
Тел: +389 (0)71 248 241

Закон за заштита на укажувачи
Правилник за заштетено внатрешно пријавување