Месечни извештаи

Месечни извештаи за работата на Државниот управен инспекторат за 2023 година

Месечни извештаи за работата на Државниот управен инспекторат за 2022 година

Месечни извештаи за работата на Државниот управен инспекторат за 2021 година

Месечни извештаи за работата на Државниот управен инспекторат Месечни извештаи за 2019-та година

Месечни извештаи за 2018-та година

Месечни извештаи за 2017-та година