Месечни извештаи

Месечни извештаи за работата на Државниот управен инспекторат Месечни извештаи за 2019-та година

Месечни извештаи за 2018-та година

Месечни извештаи за 2017-та година