ДИРЕКТОР

Фаница Николоска,
в.д директор на Државниот управен инспекторат

Телефон:    +389 2 3224 576

Е-пошта:    fanica.nikoloska@mioa.gov.mk